Phụ kiện

  Chuỗi khóa và móc khóa
Chuỗi khóa MIRT
Chuỗi khóa Subaru
Móc khóa STI
STSG03400350
  Dây buộc còi và dây móc điện thoại
Dây móc điện thoại STI
STSG07100310
Dây đeo qua cổ STI
STSG06100720
  Túi và ba lô
Túi cứng đựng Laptop MIRT
Túi đựng Laptop MIRT
Túi kiểu người đưa tin MIRT
Túi có dây đeo MIRT
Ba lô MIRT
Túi thể thao MIRT
Túi thể thao MIRT
(Bộ sưu tập năm 2008)
Ba lô MIRT
(Bộ sưu tập năm 2008)
  Hình và biểu tượng dán xe
Hình dán xe STI A
ST99820ST190
Biểu tượng dán xe (2.5x11cm)
ST99820ST260
Hình dán xe STI C (Hình chữ nhật chữ 
STI màu trắng), ST99820ST220
Hình dán xe STI B (Hình vuông chữ STI màu trắng), ST99820ST200

 

  Các phụ kiện khác
 
Ca nước MIRT
 
 
Ca nước 2 vách MIRT
 
 
Nệm Subaru
 
 
Nệm MIRT
 
 
Khăn tắm MIRT