Hệ thống truyền động tất cả các bánh toàn thời gian đối xứng AWD

Subaru đã thuyết phục người lái xe hàng thập kỉ nay rằng hệ thống động lực lý tưởng để hoạt động với mức độ an toàn cao là hệ thống truyền động tất cả các bánh đối xứng. Tại sao lại không phải là truyền động bằng bánh xe sau hay bánh xe trước